top of page

АНАЛІЗ ДАНИХ 
для психологів

DATA SCIENCE

  • Cтатистичний аналіз даних, що ви їх зібрали для свого дослідження. Дані аналізуються у програмному середовищі R-Studio, ураховуючи усі сучасні світові вимоги до показників критеріїв та їх видів. Також використовуються усі сучасні методи:

  • факторний аналіз (експлораторний та конфірматорний);

  • моделювання структурними рівняннями;

  • регресійні моделі різних видів та ступеней складності;

  • порівняння груп за усіма відомими критеріями;

  • аналіз описових статистик;

  • візуалізація даних;

bottom of page